Warszawa kassaapparat

När vi säljer produkter eller tjänster till sinnet hos individer (de som inte driver ett företag, kommer en kassaapparat eller skattemässig skrivare att hjälpa oss. Efter att ha köpt den är det mycket viktigt att registrera skatteenheten & nbsp; och skatterisationen. Alla förfaranden i kombination med ett kassaapparat bör slutföras inom två månader efter köpet.

Ansökan till chefen för det berörda skattekontoret bör lämnas in innan vi börjar registrera försäljningen på skattebeloppet. Vad ska man hitta i en sådan applikation? Först och främst bör du skriva vilket kommer att vara alla antalet kassaapparater som används i företaget. Du måste också ange adresserna för de platser där de kommer att användas.Förordningen från finansministeren av den 29 november 2012 reglerar exakt hur kassaapparater ska lämnas in. Enligt det bör senast dagen för förlusten installeras mer än hälften av de kassaregistrar som rapporterats till skattekontorets chef för att befria från innehav av kassa. I början av nästa månad bör andra kassaapparater inkluderas i posten.Som vi för närvarande har rapporterat och monterat kassaregister, bör vi förbereda deras finansiella arrangemang. Det är viktigt om vi planerar att använda kassaregister och skrivare i ekonomiska roller.

Vad är finansieringen av kassan? Att tilldela en skattemodul (skatt-ID-nummer till kassaregistrets minne. Låt oss tänka att det finns en engång, befintlig och viss aktivitet. Det är mycket viktigt att finansieringen av kassan genomförs på ett professionellt sätt av en ganska kvalificerad serviceman. I händelse av ett fel kommer det att vara omöjligt att ångra en dåligt genomförd finansiering, det är tillrådligt att köpa ett nytt kassaregister, vilket innebär en enorm kostnad. Tack vare finansieringen av kassan kommer det att vara möjligt att öva på ett skattemässigt sätt. Från och med nu kommer dagliga rapporter att sparas i kassan med kunskap om problemet med daglig försäljning.När du har avslutat finansieringen av kassan måste du rapportera det till chefen för det berörda skattekontoret inom sju dagar. Detta hjälper dig att få ett registreringsnummer.