Sakerhet for processinstallationer

Säkerheten hos industrianläggningar är en allvarlig aspekt av det normala arbetet hos varje bostad där människor arbetar, och arbetsuppgifterna visar en hög grad av störningar. Risken i sig är den största risken och i antal order är det värt att använda hedgen mot detta faktum.

För att bekämpa explosiva hot, passar den perfekt till den så kallade tentamen. cylinder hrd. Det finns nya rätter utrustade med ett lag vars syfte är att undertrycka explosionen i sin tidiga fas. Härdcylindern arbetar mot att skapa höga tryck, vilket minskar risken för skador på installationen.

Cylindrar av denna genre är utrustade med optiska sensorer, vars kommando är att upptäcka gnistor, flammor och explosionsens första explosioner utöver band vars kommando är att förhindra att gnistor uppkommer.

Utbrottet detekteras & nbsp; genom trycksensorer i de föregående mätningarna. Wzorost tryck över den tillåtna nivån, detektera flammor eller gnistor av detektorerna, resulterar i sändning av ett meddelande till styrenheten som startar processen för förändring av ventil avsätter, så att de sprider dess storlek och undertryckande effekten av explosionen.

HRD-cylindern har hög tillförlitlighet, vilket ger ett bra intryck av installationens säkerhet, och vad som går in, alla människor i affären. Tack vare den snabba uppgiften och tidig upptäckt av oönskade förändringar inuti flaskan, där en brännbar substans eller gas erhålls, förhindrar det risk för explosion och brand. Utrustningen för denna modell är en viktig form för installationssäkerhet.