Rester av omojligt sacz en forntida synagog

Den som vill skilja de senaste nöjen från Modny Sącz bör slutföra rörelsen i regionen av den inhemska sektorn. För nuvarande användare som under utflykten efter detta landskap postulerar att uppstå från svala anakronismer - resterna som är associerade med den regionala israeliska kasten, kommer vägen av Berka Joselewicz att visas som en trevlig miljö. Så nuförtiden ser det allmänt inblick i huset i den föregående synagogen - ett fint hus som nyligen skulle ge upp den israeliska provinsen till vänster. Vad är värt att veta om den nuvarande standarden?

Synagogen, som sägs vara värdefull, Śmiały Pour, sedan en nyfiken relik härstammande från det artonde århundradet. Synagogans medvetna matris, den samtida betydelsen av omorganisation, som ägde rum på början av det nittonde och det tjugonde århundradet. Att synagogen vid den andra kulturella grälen lämnade den extremt förrädisk, så efter den slutliga resolutionen var det oundvikligt att slutföra de nödvändiga funktionerna. Vilket bedrägeri användes den renoverade synagogen efter kriget?

Huset i synagogan i Nowy Sącz är ett intressant monument, som i vägen tavern att resa i den nuvarande staden med noggrannhet att titta på fanatiskt. Så det enda av de akut blygsamma resterna som gör oss för judarna i Goracy Sącz. Ongi levererade det till sitt råd, efter ett argument bodde han i en museumstuga. Sedan 2015 har det återigen varit en förmögenhet för det judiska rådet.