Psykolog och kassaapparat 2015

Mottagandet från novitus lupo-kassa är också ett mycket viktigt material för en chef, också för en man. De viktiga är skyldigheten att utfärda sådana försäljningsanmärkningar, de nästa bör alltid ta med sig ett kvitto.

Tyvärr uppmärksammar några av oss inte räkningarna, som i många fall har allvarliga konsekvenser. Hur länge ska utskrifter från kassaapparater pågå, men under vilka omständigheter kan de vara användbara för oss?

För företagare är problemet faktiskt enkelt. De ska förvara kopior av kvitton i fem år - i händelse av en skatteinspektion. Varför ett dokument för en klient?Detta lilla papper i många fall som räknar djupt. Om vi ​​vet giltigheten av kassakvittonet och vet hur vi lagrar ett sådant dokument på rätt sätt kan vi vinna mycket. Detta berättar människor framför allt nuvarande situationer där vi kräver att annonsera den köpta produkten eller returnera den också för att få våra pengar. I detta fall kommer säljaren att kräva att vi visar ett kvitto som bekräftar transaktionen som krävs. Vilka tider måste vi ta hand om kvittot fungerar för oss för att skapa ett klagomål? Om vi ​​köper matprodukter kan vi rapportera problem relaterade till dem inom tre dagar. Vi bör hålla dessa kvitton under mycket lång tid, vilket är dokumentet för att köpa kläder, skor, möbler eller elektronik. Här ger lagen oss 24 månader att hitta ett beslut och lämna in ett klagomål. Naturligtvis, om vi inte har ett kvitto, kommer vårt klagomål inte att behandlas. Ju mer komplett värdet på den annonserade produkten, desto större är förlusten i samband med bristen på ett dokument som bekräftar en sådan försäljning.

Så låt oss komma ihåg de kvitton som säljaren måste ge oss vid shopping. Låt oss också komma ihåg att placera sådana dokument på ett lämpligt sätt. Vi kan skapa kuvert där vi kommer att göra kvitton i kronologisk organisation, vi kan ge en speciell ruta för denna artikel. Det är viktigt att dokumentet som bekräftar transaktionerna som utförs av oss skyddas så länge det försvarar sig med grunden för att göra ett klagomål.