Metallurgi bibliografi

För närvarande är metallurgi en del som inte bara omfattar plastbildande processer och gjuteri, men handlar också om makrogruppsforskning. Den nuvarande planen flyttar vanligtvis forskning på metallografiska mikroskop.

Mikroskopi är en del som uppstod för några hundra år sedan. Och bara beroende på det unga olika sättet som mikroskop användes vid metallurgi. I de nya tiderna är de oersättliga under en bok med tekniska material. Idag på detta område är mycket välbekanta metallografiska mikroskop, som spelar bland annat att leta efter exemplar av metall eller deras genombrott. Det är den nuvarande bildteknik som odlas på ogenomskinliga prover. Metallografiska mikroskop kan innefatta, bland andra, elektronmikroskop, som kommer att köpa den analys av strukturen på atomnivå, och lätta mikroskop, uppvisar en lägre förstoring. Observationer gjorda med dessa verktyg är oerhört viktiga, eftersom tack vare det här kan vi upptäcka en ny metod för mikrosekvenser i ämnet eller början. Det är möjligt att beräkna fasbidrag och bestämma exakt de enskilda faserna. Tack vare detta kan vi och beräkna kvantiteten och sättet för inklusioner och många andra viktiga element från metallurgiområdet. Till exempel kommer ofta mikroskopiska observationer av den nyskapade materialet köpa exakt observation av strukturen av materialet, så att det i perspektiv, kan vi undvika många oönskade haverier.

Användningen av metallografiska mikroskop är mycket viktigt, eftersom tack vare detta kan vi snabbt hitta defekter i materialet. Det är alltid värt att komma ihåg att hantering av denna standard av möbler är farlig. Från och med detta bör erfarenheten av den endast utföras av kvalificerade personer.