Marken mp

Uppgiften med elektrostatisk jordning är att minska risken för explosion av brandfarliga ämnen, att få ett hopp av elektrostatisk gnista. Oftast kastas det i området för transport och behandling av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning kan använda olika former. De ljusaste och något komplicerade modellerna är gjorda av en jordklämma också från en tråd. Mer avancerade och tekniskt avancerade är utrustade för att skydda jordningsförhållandena, tack vare vilket det är möjligt att utdela eller transportera produkten när jorden är tydligt ansluten.

Elektrostatisk jordning ges vanligtvis i processen för lastning eller lossning av järnvägs- och vägtankfartyg, tankar, fat, sk stora påsar eller delar av processinstallationer.

Som ett resultat av fyllning eller tömning av tankar med ett annat innehåll (t.ex. tankar med pulver, granulat, vätskor kan farliga elektrostatiska laddningar uppstå. Källan till deras bildning kan fortfarande leva blandning, pumpning eller sprutning av brandfarliga ämnen. Elektriska laddningar skapas genom kontakt eller genom utseendet på enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning kommer att bero på de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. I produkten som är i nära kontakt med jorden eller ett oladdat föremål kan en kortströmspuls skapas som kommer att ses som en gnista.Bristande omsorg för gnistutsläpp kan skapa en tändning av en gas- och luftblandning, vilket indikerar en explosion eller en stor explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.