Kladaffar och skattekassa

Det är skattebetalarens skyldighet att planera den så kallade handelsbasen på skattebeloppet. Det är viktigt att uppnå detta ensamt eller genom att använda webbplatsen. Butikens kassaregister bör innehålla en förprogrammerad varedatabas, som bland annat väljer företag med specifika artiklar och den hjälp som entreprenören har till försäljning. Således skrivs de tilldelade företagen ut både på originalet och på en kopia av skattemottaget.

Tyvärr är de rättsliga bestämmelserna inte i den moderna formen i slutet bestämda för att inte utgöra svårigheter för användare av kassaregister. Många av dem vill inte ha en mycket omfattande varubas och vill också undvika problem med skattemyndigheten. Skattekontoret kan visa brister i programmeringen av kassaapparaten när företagen med erbjudna varor eller tjänster inte är helt specificerade.

När du introducerar namn i varedatabasen måste du komma ihåg maskinvarufunktionerna i ditt skattekassa. Enskilda modeller av kassaapparater har ett annat antal tecken som kan matas in. Finansministeren anser att varje produkt- eller tjänstebeskrivning som används bör tillåta honom / henne att identifieras. För allmänna villkor uppfyller inte de lagliga kraven för att skapa en skattemässig kontantbas.

Frågorna om kapaciteten hos varubasen, inklusive kassatjänsttjänsterna, är särskilt relevanta för de företagare som säljer många olika varor eller erbjuder differentierade tjänster. De betydande varorna hjälper också, desto bättre ställning för att planera i marknadsbasen, desto tydligare är den önskade kapaciteten för skattekassabasen. Och när vi vet genom förordningar av den 14 mars 2013, anger kassaapparaterna i huvudsak att "skattemottagandet bör ha bland annat namnet på produkten eller tjänsten som tillåter deras specifika identifiering". Därför tar det upp planen att eliminera situationer där skattebetalarna kommer att betjäna namnen på specifika antal produkter / tjänster och inte namnen på enskilda produkter / tjänster.

Sammanfattningsvis måste du lära dig med några nyanser i modern tanke och framför allt med lagkrav när du skapar en finansiell kontantbas. Deras ökända misslyckande med detta, kontrollen av skattekontoret, accepterade säkert de dåliga konsekvenserna som alla företagare skulle vilja undvika. Lite mindre restriktiva är bestämmelserna för småföretag, som bevis för lokala butiker, som inte behöver ange namnen på de erbjudna produkterna så mycket, eftersom bevis för att det inte är önskvärt att använda namnet fullkornsbulle eller vallmofrön, bara en rull, en bulle, med rätt logotyp skatt för en given vara.