Kassa ovningar

Kassaregistret måste användas av någon entreprenör som avser att sälja varor eller tjänster till personer som inte bedriver ekonomisk kampanj. Det betyder inte att säljaren är momsbetalare eller den återkallas från sådana uppgörelser. Vad är skyldigheterna för ett skattekassregister?

Att ha ett kassaregister bör först och främst kontrollera om det är obligatoriskt att registrera hur mycket försäljningen den utför. I framgången med småförsäljningar, utförs sällan, ibland effektivare sätt att det är att göra poster i försäljningsstatistiken som inte dokumenterats. Undantag från behovet av att ha ett kassaregister har illustrerats i finansministeriets lag av den 4/11/2014 i fotograferingsläget från skyldigheten att föra register med hjälp av kassaregister.Låt oss säga att när vi köper det första kassan har vi rätt till återbetalning på upp till 90% av dess fördel, men inte mer än sju hundra zlotys. En stor bekvämlighet för både mannen och säljaren kommer att vara ett kassa, vilket är en stor katalog av erbjudna produkter eller tjänster. För köparen är den obestridliga fördelen med det aktuella fallet det faktum att han kommer att få ett kvitto, vilket han kommer att tillhandahålla som en möjlig grund för avkastning.

Grunderna för att svara på beloppet kommer att vara skattepapperisering av kassaregistret. Vad räknar hon med? Det är därför ett och säkert förfarande, vilket betyder att permanent betalar skattskyldigas NIP-nummer till skattemodulen. Naturligtvis kan vi få ett kassaregister och inte göra en finansiell avräkning, men ett sådant finansiellt kassaregister kan endast användas för arbete på ett icke-skattemässigt sätt. Det är oerhört viktigt att kassaregistret görs av en erfaren tekniker. Vid ett fel måste det vara nödvändigt att köpa ett nytt kassa.

För viktiga uppgifter med kassa måste du skriva ut biljetten och ge den till kunden hela tiden när han skapar inköpet och skriver ut den dagliga rapporten en gång om dagen. En gång i månaden (den första dagen i varje månad ska en månadsrapport skrivas ut. Det bör vara och nämna den obligatoriska översynen. Det bör ske efter 24 månader efter att ha använt kassaregistret. Låt oss komma ihåg mer om rätt lagring av kvitton och rapporter: lagstiftaren ålägger entreprenörer att hålla kopior av rullar och dagliga rapporter för en period på fem år, kvitton för en period av två år (från slutet av skatteåret. En viktig fråga är också att näringsidkaren efter fem år måste obligatoriskt byta kassaregistreringsmodul.