Kassa for en dator

I början är det värt att nämna vad som tjänar kassaregister: Finansiering av kassaregisteret, nödvändiga tekniska inspektioner, alla reparationer som ges i garantiordning och efter garantin har löpt ut, samt det nödvändiga underhållet. Dessutom betalar en kassaregistrar för inmatningar i serviceboken och förklarar skattebetalning av kassaregisteret till USA.

Kassaapparater Tarnów erbjuder sina kunder ytterligare tjänster: utbildning serviceavdelning kassaapparater, och även i goda servicemärken och namn programmerade PTU priser.

Under säsongen av obligatoriska tekniska inspektioner utför service tekniker följande aktiviteter:- utvärderar sälarnas tillstånd på kassan och deras överenskommelse med uppgifter i tjänsteposition och servicedokumentation,- Kontrollerar kassaregistreringsprogrammet, dess valmöjlighet, samarbete med kassaregistreringar och servicedokumentation,- Kontrollerar korrektheten av kassaregistret, särskilt i avdelningen för utfärdande av skattehandlingar,- utvärderar villkoren för kassaregisterhus, skatteminne, grundläggande styrelse och skattemodul avseende avtalet med byggfakta,- Kontrollerar att konsumentdisplayen är korrekt,- Resultatet av översynen tillsammans med rekommendationerna lagras i serviceboken.

Övrigt:1. Den nödvändiga tekniska inspektionen måste göras, och när kassamottagaren har avstängt sitt eget arbete, är det av vilket skäl som helst upphört att registrera rörelser i kassan, men han registrerade inte kassaregistret.2. I den tekniska inspektionsperioden är byggnadspunkterna i kassaregistret, som är ansvariga för att registrera omsättningen och vilket felaktigt liv som kan påverka den låga skatteberäkningen, bland de viktigaste. Ja, och under granskningsperioden söker servicetekniker inte efter fel som når kassörens funktion, det kontrollerar inte eller nya delar av enheten, t.ex. mekanismen som är ansvarig för utskrift, strömförsörjning - de fungerar bra. Naturligtvis kan kunden be en tekniker att kontrollera kassarens status och ändra de skadade föremålen, trots allt kommer arbeten att utföras utanför den tekniska inspektionen.