Hydroforerluft

Fast Burn Extreme

Varje dag, även i underhåll och på kontoret, är vi omgivna av olika externa ämnen som har en uppfattning om vår längd och form. Förutom det grundläggande avfallet, såsom: plats, temperatur, befuktning av miljön och de rätta, hanterar vi fortfarande andra rök. Den luft som vi andas är inte helt ren men förorenad, förstås naturligtvis. Före kontaminering i dammens hud kan vi se efter masker med filter, men det finns ändå andra hot i luften, som alltid är svåra att hitta. Dessa är främst giftiga rök. Spåra dem viktigt mestadels, men tack vare enheter som en giftig gassensor, som hittar patogena partiklar från atmosfären och informerar om deras närvaro, så informerar vi oss om hotet. Tyvärr är risken därför mycket farlig, eftersom vissa ämnen är luktfria som ett bevis på chad, och ofta leder deras presentation i innehållet till allvarliga hälsoförminskningar eller dödsfall. Förutom kolmonoxid utgör de en fara för oss och andra element som detekteras av detektorn, som ett bevis på sulfat, som i en hög koncentration är liten och skickar till snabb förlamning. En annan giftig gas är koldioxid, lika farlig som tidigare nämnts, och ammoniak - gas som faktiskt förekommer i luften, men skadlig för alla i högre koncentrationer. Detektorer av giftiga ämnen kan också upptäcka ozon och svaveldioxid, vilken gas är svårare än atmosfären har också en tendens att stänga området runt marken. Om vi utsätts för denna grund bör vi sätta sensorerna på ett lämpligt ställe han kunde känna hotet och berätta om det. Andra farliga gaser som sensorn kan varna oss med är frätande klor och högt giftigt vätecyanid såväl som lättlöslig i vatten, farlig väteklorid. Som du kan se behöver du installera en giftig gassensor.