Damm som en skadlig faktor

I ett företag där det finns damm, vätskor, gaser eller brandfarliga ångor, och det finns inga zoner som är utsedda där som kan vara potentiellt explosiva, bör ett omfattande dokument som kallas en explosionsriskbedömning utarbetas utan dröjsmål.Man bör komma ihåg att det är arbetsgivarens skyldighet att beteckna explosionsfarliga zoner.

För innehållet i stycket § 37. 1. Utsändning av ministeriet för privatfrågor och rådet av den 7 juni 2010 om brandskydd av byggnader, andra byggnadsverk och arealer (EUT 10.109.719, även i byggnader såväl som på intilliggande områden där brandfarliga material produceras, lagras, lagras eller där blandningar som kan skapa explosion kan hittas, utförs explosionsriskbedömning.I denna bedömning är det absolut nödvändigt att ange rum som är potentiellt explosiva. I rum och utomhusutrymmen måste lämpliga explosionszoner anges. Grafisk dokumentation bör förberedas innehållande klassificering och faktorer som kan ge explosion.

Ling Fluent

Bedömningen av explosionsrisken ska utformas i enlighet med gällande europeiska standarder, bland annat bör nämnas:• PN-EN 1127-1: 2011 "Explosiva atmosfärer. Förebyggande av explosion och explosionsstöd.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Explosiv atmosfär - Klassificering av rymden - Explosionsfarliga atmosfärer.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Explosiva atmosfärer.Klassificering av rymden. Atmosfärer som innehåller brännbart damm,• Teknisk standard ST-IIG-0401: 2010 "Gasnätverk. Explosiva zoner Analys och tillämpning.• PN-EN 6079-10-14 "Explosiva atmosfärer - Design, val och montering av elektriska installationer"• PN-EN 60079-20-1 "Explosiv atmosfär - Materialegenskaper beträffande klassificering av gaser och ångor - Experimentella metoder och tabulära möjligheter"• PN-EN 50272-3: 2007 "Krav för att säkra och installera sekundära batterier..